Synonymer till tillflyktsort

fristad, asyl, skydd, tillflykt