Synonymer till tillflykt

fristad, asyl, skydd, tillflyktsort