Synonymer till tillförsäkra

garantera, försäkra, säkra, lova, förespegla, prisa, utlova