Synonymer till tillföra

bidra, hjälpa, bidra till, förse, leverera, servera, tillhandahålla, utrusta, öka, accelerera, främja, förhöja, höja, höjning, stegra, stegring, stiga, stigande, svälla, tillta, tilltagande, utbreda, utvidga, vidga, växa