Synonymer till tillfälligt tillförordnad

ställföreträdare, ersättare, representant, reserv