Synonymer till tillfälle

chans, möjlighet, alternativ, opportunitet, potential, tillgång, situation, belägenhet, läge, tidpunkt, klockslag, öppning, gap, glipa, glugg, håla, inledning, lucka, mynning, perforation