Synonymer till tilldragelse

händelse, evenemang, företeelse, förlopp, incident, intermezzo, scenario, skeende