Synonymer till tillbakavisa

avvisa, avfärda, frånstöta, förkasta, neka, nobba, rata, snoppa av, dementera, bestrida, förneka, avslag, avslå, avspisa, avvisande