Synonymer till tillbakablick

reflektion, eftertanke, spegling, återblick, krönika