Synonymer till tillbörlig

berättigad, befogad, behörig, legitim, välgrundad, lämplig, adekvat, duglig, kvalificerad, passande, skälig, ändamålsenlig, anständig, läglig, lämpad, lämpligt, tillämplig, vederbörlig, riktig, autentisk, egentlig, felfri, korrekt, oförfalskad, otvetydig, reell, regelmässig, regelrätt, riktigt, rätt, sann, sanningsenlig, sant, verklig, äkta