Synonymer till till och från

emellanåt, ibland, stundom, stundtals, stötvis