Synonymer till till nytta

brukbar, användbar, funktionsduglig, tillämplig