Synonymer till till ingen nytta

förgäves, gagnlös, gagnlöst, i onödan, lönlös, lönlöst, resultatlöst, utan framgång, utan resultat