Synonymer till tillåtelse

medgivande, bifall, erkännande, samtycka, samtycke, tillstånd, befogenhet, behörighet, bemyndigande, beskaffenhet, fullmakt, kondition, licens, lov, läge, skick, status