Synonymer till tillåta

acceptera, godkänna, godta, godtaga, okej, bevilja, låta, medgiva, bifalla, ge bifall, konfirmera, ratificera, samtycka, tillstryka, legitimera, berättiga