Synonymer till tigande

tyst, ljudlös, ljudlöst, lågmäld, tystgående