Synonymer till tidevarv

era, epok, tidsperiod, tidrymd