Synonymer till thesis

avhandling, disputation, skrivelse, uppsats