Synonymer till testa

försöka, prova, pröva, test, testköra, utpröva, provköra, provåka, behandla, försök, granska, rannsaka, try, validera, undersöka, utprova, analysera, efterforska, examinera, forska, granskning, gräva, inspektera, klargöra, rekognoscera, skärskåda, sondera, spaning, studera, ta reda på, utforska, utreda