Synonymer till terräng

mark, backe, jord, jordyta, land