Synonymer till term

begrepp, utveckling, benämning, beteckning, namn, uttryck, beskrivning, märke, formulering, fras, min, talesätt