Synonymer till teori

hypotes, antagande, förmodan, gissning, tankeexperiment, plan, flat, flygplan, jämn, jämna, nivå, platt, ritning, schema, slät, våning, tankegång, resonemang