Synonymer till tentamen

examination, prov, prövning, undersökning, exempel, experiment, förlaga, försök, kunskapskontroll, skrivning, test, tenta