Synonymer till telefonkiosk

telefonautomat, telefonhytt