Synonymer till telefonhytt

telefonkiosk, telefonautomat