Synonymer till telefonautomat

telefonkiosk, telefonhytt