Synonymer till tecken

indikation, antyda, antydan, markering, symtom, indikator, märke, avtryck, beteckning, emblem, fabrikat, kännetecken, prick, sort, spår, stämpel, symbol, omen, förebud, varning, signal, bana, ledtråd, räls, skåra, slinga, tillstymmelse, vittring, symptom, yttring, vink, antydning, fingervisning, föraning, invit, tips