Synonymer till taxera

skatta, värdera, bedöma, betygsätta, estimera, evaluera, gradera, klassa, mäta, prissätta, uppskatta