Synonymer till tankegång

resonemang, teori, hypotes, plan