Synonymer till tala sanning

ärlig, frank, hederlig, hederligt, hedersam, honest, pålitlig, rak, rakryggad, redlig, rättrådig, sann, sanningsenlig, uppriktig