Synonymer till tager

ta, fatta, fånga, greppa, gripa, haffa, lägga rabarber på, norpa, plocka, sno, stjäla, taga, tåla