Synonymer till tafatt

bortkommen, förvirrad, vilsekommen, vilsen, virrig, osäker, diffus, inte säker, obeslutsam, otrygg, oviss, tvehågsen, tvekande, tveksam, tvivel, vacklande, vansklig, ängslig, valhänt, fumlig, klumpig