Synonymer till ta tillbaka

återkalla, återta, upphäva, återerövra, återerövring, återtaga