Synonymer till ta reda på

undersöka, analysera, efterforska, examinera, forska, granska, granskning, gräva, inspektera, klargöra, rekognoscera, skärskåda, sondera, spaning, studera, testa, utforska, utreda