Synonymer till ta notis

märka, markera, notera, observera, påpekande, stämpla, uppfatta, upptäcka, uppmärksamma, beakta, förmärka, lyfta fram, se