Synonymer till ta kål på

förgöra, förstöra, krossa, slå sönder, sönderslå, söndersmula, tillintetgöra, utplåna, förinta, destruera, döda, göra slut på, pulvrisera, radera, smula sönder, utrota