Synonymer till ta ifrån

avhända, frånhända, beröva, frånta, fråntaga, lägga beslag på, tjuva, undandraga