Synonymer till ta i besittning

erövra, annektera, besegra, inta, intaga, ta över