Synonymer till ta dän

ta bort, avlägsna, avverka, deleta, eliminera, reducera, röja, slopa, undanröja, undanskaffa