Synonymer till ta bort

avlägsna, borttaga, bottaga, flytta, undanröja, avverka, avklara, fälla, tillryggalägga, deleta, eliminera, döda, utesluta, reducera, banta, beskära, dämpa, förminska, minska, minskning, sänka, röja, festa, härja, rensa, riva, rocka, städa, yppa, slopa, avskaffa, skrota, strunta i, stryka, upphäva, utelämna, överge, ta dän, undanskaffa