Synonymer till täcka

belägga, bevisa, fastställa, styrka, dölja, begrava, förtiga, gömma, hemlighålla, kamouflera, maskera, skyla, smussla, undangömma, undanhålla, överskyla, hölja, svepa in, innefatta, inbegripa, inkludera, innehålla, inrymma, rymma, omfatta, inberäkna, innesluta, täcka in, skydda, beskydda, bevaka, bevara, freda, fridlysa, försvara, huldra, vakta, värja, värna, överskya