Synonymer till synsätt

betraktelsesätt, syn, inställning, attityd, förhållningssätt, hållning, perspektiv, synvinkel