Synonymer till synonym

alternativord, ersättningsord, lika, identiska, jämbördig, jämställd, likadan, likadant, substanser, likaartad, likabetydande, likabetydande ord, likartad, dylik, liknande, likbetydande, liknelse, metafor, liktydig, likvärdig, adekvat, ekvivalent, motsvarande, överensstämmande, motsvarighet, motstycke, sambetydlig, samma mening, samma sak, detsamma, tvillingord, utbytesord