Synonymer till synbar

påtaglig, konkret, kännbar, markant, märkbar, påfallande, solklar, substantiell, uppenbar, synlig, visuell