Synonymer till synas

figurera, förefalla, tyckas, verka, agera, arbeta, framstå, handla, jobba, tjänstgöra