Synonymer till syn

betraktelsesätt, synsätt, inställning, attityd, förhållningssätt, hållning, perspektiv, synvinkel, uppenbarelse, uppfattning, insikt, föreställning, kognition, mening, perception, tolkning, tycke, åsikt