Synonymer till sympatisera

medkänna, samtycka, bifalla, enas, godkänna, instämma, medgiva, medgivande, stödja, backa upp, främja, hjälpa, stötta, tillstyrka, underbygga, verifiera