Synonymer till sympati

deltagande, anmälan, engagemang, medkänsla, medverkan, medverkande, närvaro, förståelse, insikt, empati, medlidande