Synonymer till symbol

märke, avtryck, beteckning, emblem, fabrikat, kännetecken, prick, sort, spår, stämpel, tecken, indikation, indikator, omen, signal, symtom, vink