Synonymer till syfte

anledning, motiv, orsak, skäl, avsikt, föresats, intention, mening, målsättning, uppsåt, ämna, ändamål, mål, avseende, betydelse, innebörd, opinion, ordsammansättning, poäng, synpunkt, tycke, uppfattning, yttrande, åsikt, bevekelsegrund